قوانین و مقررات

ای شارژ پلاس

قوانین فعالیت در طرح درآمدزایی شرکت رایانمهر :

همراه خوب ای شارژ فعالیت در هر یک از کمپین های طرح درآمد زایی ای شارژ پلاس به معنی پذیرفتن کلیه قوانین زیر می باشد، بنابراین لطفا این قوانین را به دقت مطالعه کنید و در تبلیغات خود به آن توجه نمایید.
قوانین و مقرارت عمومی :

1. شرکت رایانمهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه خدمات خود را در این چارچوب ارائه می دهد از اینرو کلیه کاربران ملزم به رعایت این قوانین بوده و هر گونه فعالیت خارج از این قوانین منجر به توقف ارائه خدمات به فرد خاطی و در صورت لزوم ارائه اطلاعات وی به مراجع قضایی می گردد.
2. هر گونه تغییر و دستکاری در اپلیکیشن یا سایر سرویس های رایانمهر بدون کسب اجازه کتبی از شرکت رایانمهر غیر مجاز می باشد. در صورت بروز این موضوع فرد خاطی از ادامه فعالیت منع و در صورت ایجاد هر گونه ضرر و زیان ملزم به جبران آن می باشد.
3. هرگونه تقلب در فرایند دعوت از دوستان و انجام خرید که منجر به عملکردی خارج از روال عادی نرم افزار گردد غیر مجاز می باشد. در صورت بروز این موضوع فرد خاطی از ادامه فعالیت منع و در صورت ایجاد هر گونه ضرر و زیان ملزم به جبران آن می باشد.
4. هر گونه تبلیغ و دادن وعده خارج از تعهدات شرکت رایانمهر غیر مجاز می باشد. در صورت بروز این موضوع فرد خاطی از ادامه فعالیت منع و در صورت ایجاد هر گونه ضرر و زیان ملزم به جبران آن می باشد.

قوانین و مقرارت اختصاصی :
1. با توجه به اینکه همواره جدیدترین نسخه اپ روی سایت کافه بازار و گوگل پلی قرار میگیرد مشتریان در تبلیغات خود فقط باید از لینک های یاد شده برای معرفی و نصب اپ استفاده نمایند.
3. محصولاتی که به آنها سود تعلق میگیرد در حال حاضر شارژ مستقیم و بسته های اینترنتی کلیه اپراتورها می باشد.
4. کلیه هدایای حاصل از نصب و خرید شارژ و طرح های رایانمهر به اعتبار افراد اضافه می گردد.
5. در حال حاضر دعوت از طریق گزینه دعوت از دوستان در اپ یا صفحه وب موبایل سایت ای شارژ صورت می گیرد.
6. چنانچه شخص دعوت شده قبلا توسط فرد دیگری دعوت نشده باشد و در مدت 72 ساعت اقدام به نصب اپ نماید 500 تومان به عنوان هدیه نصب به دعوت کننده تعلق می گیرد. همچنین 500 تومان به عنوان هدیه نصب به فرد دعوت شونده تعلق میگیرد.
7. کلیه پاداش هایی که در طرح در آمد زایی شرکت رایانمهر به افراد تعلق می گیرد بابت جذب مشتری واقعی از طریق نصب اپ می باشد، هر گونه نصب اپ که نافی این امر باشد و از طریقی به غیر از جذب افراد واقعی صورت گیرد به عنوان نصب غیر مجاز شناخته می شود.
8. به نصب های غیر مجاز پاداشی تعلق نمیگیرد و هر فردی که اقدام به ایجاد نصب غیر مجاز نماید اخطار دریافت خواهد کرد و در صورت تکرار، شرکت رایانمهر می تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری و اعتبار فرد از ادامه فعالیت وی در طرح در آمد زایی جلوگیری نماید.
9. شرکت رایانمهر مکانیزم هایی برای کنترل و بررسی صحت نصب ها دارد و ملاک غیر مجاز بودن نصب ها این مکانیزم ها می باشد.
10 . پاداش های اضافه ای که شرکت رایانمهر در کمپین های خود برای طرح در آمدزایی در نظر میگیرد فقط در مدت زمان ذکر شده در شرح کمپین معتبر می باشد.


شرایط اضطرار و عدم ارائه خدمات :
1. شرکت رایانمهر تمام تلاش خود را در جهت ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن می نماید ولی در شرایط اضطرار مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم این شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت رایانمهر تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد می نماید.
بروز هر یک از موارد اضطرار موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.
2. با توجه به اینکه شرکت رایانمهر نماینده رسمی و توزیع کننده شارژ اپراتورهای تلفن همراه می باشد هر زمان که ارائه خدمات از سوی اپراتورها متوقف شود و یا شرایط ارائه خدمات به هر دلیلی وجود نداشته باشد شرکت رایانمهر می تواند ارائه خدمات خود را متوقف نماید.
این قوانین می تواند در هر زمانی و بدون اعلام قبلی تغییر نماید و همواره آخرین نسخه قوانین ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
هر فردی که در طرح در آمد زایی شرکت رایانمهر به هر نحوی شرکت میکند ملزم به رعایت قوانین بالا میباشد در غیر این صورت فرد خاطی از ادامه فعالیت منع و در صورت ایجاد هر گونه ضرر و زیان ملزم به جبران آن می باشد.